Skip to main content

Aanbod

Onze corebusiness is het begeleiden van maatschappelijke verander- en leerprocessen. Afhankelijk van de vraag nemen we de rol van procesbegeleider, expert, trainer en coach op bij:

  • het formuleren, evalueren en kapitaliseren van programma’s en projecten 
  • het begeleiden van teams, organisaties, netwerken en multi-actor samenwerkingen
  • vorming op maat.

Zoeken naar hefbomen voor verandering en het verbinden van verschillende perspectieven en actoren om tot integrale oplossingen te komen voor complexe uitdagingen staat centraal in het hele aanbod.

Aanpak

Onze aanpak en methodes zijn altijd op maat, rekening houdende met de vraag, het gewenste resultaat, de benodigde graad van participatie en de eigenheid van de opdrachtgever.

Verbindend werken tussen de betrokken stakeholders, eigenaarschap creëren door actieve participatie, veerkracht ontwikkelen én resultaatsgericht werken, is de rode draad doorheen onze werking.

We hanteren daarvoor een aantal werkprincipes en een rugzak met modellen en instrumenten die we optimaal trachten in te zetten. 

Inspiratie

In ons werk laten we ons - naast onze eigen ervaring in het veld - inspireren door publicaties, methodieken en instrumenten, websites, enz. In deze rubriek stellen we u graag enkele participatieve of co-creatieve methodieken voor, die we vaak gebruiken tijdens opdrachten. Recent zijn ook diverse interessante publicaties verschenen omtrent de transitie die momenteel gaande is binnen de sector van Ontwikkelingssamenwerking. Deze helpen ons bij het operationaliseren van de transitie bij enkele van onze klanten.

Verder zal u regelmatig nieuwe links ontdekken naar onze inspiratiebronnen, die we graag met u delen.